HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
RWD-8

RWD-8

Data oblotu:
zima 1932/1933

Wyprodukowano:
582 sztuki
(w tym 79 w DWL)

Konstruktorzy:
Stanis´┐Żaw Rogalski
Jerzy Drzewiecki

Projekt wst´┐Żpny:
Stanis´┐Żaw Wigura

Stanislaw Rogalski
Jerzy Drzewiecki
Stanislaw Wigura


Samolot szkolny

 

Samoloty RWD-8 produkcji DWL ewakuowane do Rumunii we wrze´┐Żniu 1939 r.
Rejestracja
polska
Rejestracja
rumu´┐Żska
Numer
fabryczny
Data
rejestracji
Data zako´┐Żczena
u´┐Żytkowania
Data skre´┐Żlenia
Uwagi
SP-ALB YR-ANA 64 04.04.1940 20.11.1942 ...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne
SP-ALO YR-AMD 66 1939 18.08.1947 ...
Kasacja w wyniku wypadku
SP-ANM YR-ANB 94 06.04.1940 ... ...
 
SP-AYG
YR-BRG
123 17.04.1940 ... ...
 
SP-AYK YR-AOB 126 21.04.1940 03.11.1942 ...
Kasacja w wyniku wypadku
SP-BCD
YR-BCD
138 ... 20.11.1942 ...
U´┐Żywany przez Aeroklub Brasov. Wypadek 03.11.1942. Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-BCF ... 140 ... ... ...
 
SP-BKF
...
186 ... ... ...
 
SP-BKH YR-PRT 188 28.03.1940 15.05.1946 ...
Podpalony w Ghimbav
SP-BKN
YR-BRT
193 1939 15.05.1946 ...
Podpalony w Ghimbav
SP-BKP YR-CFG 195 20.06.1940 05.07.1941 ...
Ewakuowany przez plut. pil. Gerharda Kasz´┐Ż z 2 PL i pchor. Jana Mendela z CWL 1. Kasacja po wypadku w Wojskowej Szkole Pilota´┐Żu w Alexandriii.
SP-BKW
...
200 ... ... ...
 
SP-BLA YR-AND 204 06.04.1940 20.11.1942 ...
Skrzyd´┐Żo od SP-BKN. Rozbity 25.06.1941 w wypadku w Wojskowej Szkole Pilota´┐Żu w Alexandriii. Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-BLB
YR-ANC
205 06.04.1940 16.11.1946 12.07.1952
 
SP-BLF YR-ANE 209 06.04.1940 27.01.1941 ...
Kasacja w wyniku wypadku.

 


   

Samoloty RWD-8 produkcji PWS ewakuowane do Rumunii we wrze´┐Żniu 1939 r.
Rejestracja
polska
Rejestracja
rumu´┐Żska
Numer
wojskowy
Data
rejestracji
Data zako´┐Żczena
u´┐Żytkowana
Data skre´┐Żlenia
Uwagi
--
YR-AOH
34-45
10.06.1940
19.09.1944
...
Ewakuowany przez ppor. pil. Stanis´┐Żawa Cha´┐Żup´┐Ż ze 123 EM i pchor. pil. W´┐Żodzimierza Miks´┐Ż ze 114 EM.
SP-APB
YR-PAC
34-62
10.07.1940
1944
...
Ewakuowany przez ppor. pil. Mariana ´┐Żukasiewicza i kpr. pil. Eugeniusza Hoffmana ze 151 EM. Porzucony w Odessie.
SP-APG
YR-AOA
34-67
17.04.1940
19.09.1944
...
 
--
YR-BRK
34-134
18.04.1940
20.11.1942
...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-AYW
YR-CAO
34-156
...
...
...
 
--
YR-PRZ
34-170
28.03.1940
...
...
   
SP-BAM
YR-BRA
34-206
10.07.1940
15.05.1946
...
Podpalony w Ghimbav.
SP-BAW
YR-AOE
34-214
16.04.1940
19.09.1944
...
 
SP-BAZ
YR-BRH
34-217
10.07.1940
06.11.1947
...
 
SP-BBL
YR-BRI
34-228
10.07.1940
06.11.1947
...
   
SP-BDE
YR-BRD
34-236
08.05.1940
09.05.1941
...
Kasacja w wyniku wypadku
SP-BDK
YR-AMC
34-241
1939
...
...
 
SP-BDP
YR-AMM
34-246
...
16.11.1946
...
 
SP-BEG
YR-CFI
34-261

20.06.1940

16.11.1946
...
Ewakuowany ze Lwowa przez kpr. pil. Antoniego Seredyna z 6 PL i pil. Jana Rogowskiego.
SP-BEO
YR-PAA
34-268
16.04.1940
03.11.1942
...
Kasacja w wyniku wypadku
SP-BES
YR-CFH
34-271
10.07.1940
06.11.1947
...
Ewakuowany przez pchor. pil. W´┐Żadys´┐Żawa Grudzi´┐Żskiego ze 122 EM i plut. pil. W´┐Żadys´┐Żawa Majchrzyka ze 122 EM.
SP-BET
YR-PRS
34-272
28.03.1940
15.05.1946
...
Podpalony w Ghimbav.
SP-BEU
5
34-273
...
16.11.1946
...
 
--
YR-BRF
34-282
...
16.11.1946
...
 
SP-AME
YR-AME
34-287
1939
21.01.1941
...
Kasacja w wyniku wypadku.
--
YR-BRC
34-332
...
16.11.1946
...
 
--
YR-CRA
34-353
22.03.1940
16.11.1946
...
 
SP-BHA
YR-BRE
34-355
16.03.1940
16.11.1946
...
 
SP-BHB
YR-CRO
34-356
22.03.1940
09.05.1941
...
16.04.1940 przerejestrowany na YR-BRL. Zniszony w wyniku wypadku.
SP-BHC
YR-CAA
34-357
1939
...
...
 
SP-BHF
YR-CAB
34-360
10.06.1940
...
...
 
SP-BHG
...
34-361
...
...
...
 
SP-BHH
YR-CFK
34-362
20.06.1940
16.11.1946
12.07.1952
Ewakuowany przez plut. pil. rez. Edwarda Wi´┐Żniowskiego i mech. Jana Wi´┐Żniewskiego.
SP-BHJ
YR-BRM
34-363
10.07.1940
16.11.1946
...
 
SP-BHK
YR-CAC
YR-CAO
34-364
12.05.1940
...
...
16.11.1946
02.03.1944
...
U´┐Żywany przez Aeroklub Brasov. Wypadek 05.11.1941. Samolot naprawiono. Powt´┐Żrna rejestracja jako YR-CAO
SP-BHO
YR-PRJ
34-368
10.07.1940
24.04.1946
...
Ewakuowany przez st. szer. pil. Karola Józefa Sumar´┐Ż i pchor. pil. Wies´┐Żawa Chomsa ze 161 EM. Sp´┐Żon´┐Ż´┐Ż w hangarze ICAR.
SP-BHP
YR-PRI
34-369
1939
...
...
 
SP-BJA
YR-PRX
34-378
25.03.1940
1944
...
Porzucony w Odessie.
SP-BJE
YR-CFL
34-382
20.06.1940
12.10.1940
...
Kasacja w wyniku wypadku.
SP-BJF
YR-CFJ
34-383
20.06.1940
20.11.1942
...
Ewakuowany przez pchor. pil. Zbigniewa Wróblewskiego ze 114 EM. Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-BJH
YR-AOD
34-385
28.04.1940
20.11.1942
...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-BJK
YR-AME
34-387
...
1944
...
Porzucony w Odessie.
SP-BJL
YR-CRF
34-388
1939
16.11.1946
...
Przerejestrowany 22.03.1940 na YR-CRB.
SP-BJS
YR-PSA
34-394
28.03.1940
15.05.1946
...
Wypadek 01.08.1940 w Szkole Pilota´┐Żu Strejnic. Samolot naprawiono. Podpalony w Ghimbav.
SP-BJT
YR-CAD
34-395
1939
09.07.1947
...
Kasacja w wyniku wypadku.
SP-BJY
YR-BRB
34-399
17.04.1940
16.11.1946
...
 
SP-BJZ
YR-DAC
34-400
...
06.11.1947
...
 
SP-BPY*
YR-CRD
34-408
1939
...
...
 
--
YR-CFM
34-414
20.06.1940
14.10.1940
...
Ewakuowany przez sier´┐Ż. pil. Stanis´┐Żawa S´┐Żowikowskiego i sier´┐Ż. mech. Stanis´┐Żawa Roehra z 23 EO. Kasacja w wyniku wypadku na lotnisku w Caracal.
--
YR-PRY
34-416
28.03.1940
20.11.1942
...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
--
YR-AOG
34-417
10.07.1940
19.09.1944
...
Ewakuowany przez por. pil. Mariana Weso´┐Żowskiego ze 151 EM i plut. mech. Antoniego Jakimika.
--
YR-CRO
34-453
...
17.07.1940
...
Kasacja w wyniku wypadku.
SP-BSG
YR-AOF
34-461
10.07.1940
16.11.1946
12.07.1952
Ewakuowany przez sier´┐Ż. pil. Mariana Stefana Grze´┐Żkowiaka z 3 PL.
SP-BSM
...
34-466
...
20.11.1942
...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
SP-BSN
YR-AMB
34-467
1939
20.11.1942
...
Rozebrany na cz´┐Żci zamienne.
...
YR-PRR
34-...
25.03.1940
...
...
 
SP-AXW
YR-AOC
34-...
...
03.11.1942
...
Kasacja w wyniku wypadku.

Jak donosi´┐Żo 4 marca 1947 roku "´┐Życie Warszawy", planowano repatriowa´┐Ż z Rumunii do Polski dwadzie´┐Żcia egzemplarzy RWD-8. Niestety plany te ostatecznie nie zosta´┐Ży zrealizowane.

Dane techniczne RWD-8

Rozpi´┐Żto´┐Ż´┐Ż: 11,0 m   Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż minimalna: 75 km/h
D´┐Żugo´┐Ż´┐Ż: 8 m   Wznoszenie:  4,7 m/s
Wysoko´┐Ż´┐Ż: 2,3 m   Pu´┐Żap:  5000 m
Powierzchnia no´┐Żna: 19,5 m2   Zasi´┐Żg:  500 km
Masa w´┐Żasna: 480 kg   Rozbieg: ... m
Masa u´┐Żyteczna: 250 kg   Dobieg: ... m
Masa ca´┐Żkowita: 730 kg   Zu´┐Życie paliwa: 23 l/h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż maksymalna: 175 km/h   Maksymalny czas trwania lotu: 3,7 h
Pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż przelotowa: 140 km/h   Silnik PZIn´┐Ż Junior o mocy: 120 KM

Cena samolotu wraz z silnikem: 23 600 z´┐Ż.

  

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2019, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.