HISTORIA DO´┐ŻWIADCZALNYCH WARSZTAT´┐ŻW LOTNICZYCH
RWD-8

RWD-8

RWD-8 pws (SP-ASU, nr fabr. 34_99) nale´┐Ż´┐Żcy do Aeroklubu Podlasko-Poleskiego. Uwag´┐Ż zwraca "dewuelowski", czerwono-srebrny schemat malowania. Liternictwo u´┐Żyte do namalowania znak´┐Żw rejestracyjnych, oraz nazwy typu samolotu widniej´┐Żcej na sterze kierunku jest natomiast typowe dla Podlaskiej Wytw´┐Żrni Samolot´┐Żw, co pozwala przypuszcza´┐Ż, ´┐Że maszyna ta zosta´┐Ża w ten spos´┐Żb pomalowana ju´┐Ż w wytw´┐Żrni. Widoczny na drugim planie egzemplarz RWD-8 z Aeroklubu ´┐Żl´┐Żskiego (SP-ANW, nr fabr. 106) zosta´┐Ż wyprodukowany w DWL. Pozwala nam to por´┐Żwna´┐Ż kszta´┐Żt, umiejscowienie oraz wielko´┐Ż´┐Ż znak´┐Żw rejestracyjnych na obu wersjach RWD-8.

 

(zdj´┐Żcie ze zbior´┐Żw Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.