Spis tre�ci
   

SAMOLOTY I SZYBOWCE:

  
  

Czajka

SG-21 Lww JD-2 WR-1

CZAJKA
Szybowiec szkolny, 1931, Antoni Kocjan

SG-21
Szybowiec wyczynowy, 1931, Szczepan Grzeszczyk

JD-2
Samolot sportowy, 1926, Jerzy Drzewiecki
WR-1
Samolot sportowy, 1927,
Stanis�aw Rogalski, Stanis�aw Wigura

SP-1

RWD-1 RWD-2 RWD-3

PS-1
Samolot sportowy, 1928, Stanis�aw Prauss

 RWD-1
Samolot turystyczno-sportowy, 1928, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura
RWD-2
Samolot turystyczno-sportowy, 1929, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-3
Samolot ��cznikowy, 1930, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-4

RWD-5
RWD-6
RWD-7

RWD-4
Samolot turystyczno-sportowy, 1930, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-5
Samolot turystyczno-sportowy, 1931, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-6
Samolot sportowo-zawodniczy, 1932, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura
RWD-7
Samolot rekordowy, 1931, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-8

RWD-9 RWD-10 RWD-11

RWD-8
Samolot szkolny, 1933, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanis�aw Wigura

RWD-9
Samolot turystyczno-sportowy, 1933, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-10
Samolot akrobacyjny, 1933, Jerzy Drzewiecki
RWD-11
Samolot pasa�erski, 1936, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-12

RWD-13 RWD-14 RWD-15

RWD-12
Niezrealizowany projekt samolotu obserwacyjnego, 1933, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-13Samolot turystyczno-sportowy, 1935, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-13S
Samolot sanitarny, 1937, Bronis�aw �urakowski
RWD-14
Samolot obserwacyjny, 1935, Stanis�aw Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-15
Samolot turystyczno-dyspozycyjny, 1937, Stanis�aw Rogalski
RWD-15 S
Samolot sanitarny, 1938, Stanis�aw Rogalski

RWD-16

RWD-16 bis RWD-17 RWD-18

RWD-16
Samolot eksperymentalny, 1936,
Andrzej Anczutin

RWD-16 bis
Samolot turystyczno-sportowy, 1938,
Andrzej Anczutin
RWD-17
Samolot treningowo-akrobacyjny, 1937, Jerzy Drzewiecki, Bronis�aw �urakowski
RWD-17 W
Wodnosamolot treningowo-akrobacyjny, 1938, Stanis�aw Rogalski, Bronis�aw �urakowski
RWD-17 bis
Samolot szkolno-akrobacyjny, 1939, Bronis�aw �urakowski
RWD-18
Projekt samolotu dyspozycyjnego, 1938,
Leszek Dul�ba, Tadeusz Chyli�ski

RWD-19

RWD-20 RWD-21 RWD-22

RWD-19
Samolot rekordowy, 1938,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyli�ski

RWD-20
Samolot do�wiadczalny, 1937,
Bronis�aw �urakowski
RWD-21
Samolot turystyczno-sportowy, 1939,
Andrzej Anczutin
RWD-22
Projekt wodnosamolotu patrolowo-torpedowego, 1939, Stanis�aw Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dul�ba

RWD-23

RWD-24 RWD-25  

RWD-23
Samolot szkolny, 1939,
Andrzej Anczutin

RWD-24
Projekt samolotu bombowego, 1939, Stanis�aw Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dul�ba
RWD-25
Projekt samolotu my�liwskiego, 1939,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyli�ski, Henryk Milicer
 

 

PRACOWNICY DO�WIADCZALNYCH WARSZTAT�W LOTNICZYCH:

   
  

Andrzej Anczutin

Antoni Bien    Kazimierz Chorzewski

Andrzej ANCZUTIN
(1909 - 1978)
konstruktor

Antoni BIE�
(1899 - 1982)
magazynier, urz�dnik

Stanis�aw BIE�
(... - ...)
pracownik fizyczny
Kazimierz CHORZEWSKI
(1903 - 1977)
pilot do�wiadczalny

Tadeusz Chylinski

Kazimierz Chorzewski Wladyslaw Czarnecki

Tadeusz CHYLI�SKI
(1911 - 1978)
konstruktor

Antoni CIE�SKI
(... - ...)
kierownik produkcji

Stanis�aw CIERNIAK
(1908 - 1993)
technik
W�adys�aw CZARNECKI
(1909 - 1945)

robotnik
 
Jerzy Drzewiecki
Leszek Duleba  
CZUWARA
(... - 194...)

...

Jerzy DRZEWIECKI
(1902 - 1990)

konstruktor, pilot do�wiadczalny

Leszek DUL�BA
(1907 - 1987)
konstruktor
FIGATOWSKI
(... - ...)
warsztatowiec
 
P. GADOMSKI
(... - ...)
technik
Jan GA�AJ
(1912 - 1984)
monter

Tadeusz GA�AJ
(1912 - 1988)
monter

Jan G�BICKI
(1901 - 1940)
pilot do�wiadczalny
     
Stanis�aw GRABOWSKI
(1913 - ...)
urz�dnik
Wac�aw HA�SKI
(... - 1939)
kierownik blacharni
Jan ID�KOWSKI
(1910 - 1941)
konstruktor
Wac�aw JAKUBOWSKI
(... - ...)
konstruktor
Antoni Kocjan
Boles�aw JANKOWSKI
(1905 - 2001)
szef monta�u

KIELAN
(... - ...)
warsztatowiec

Antoni KOCJAN
(1902 - 1944)
konstruktor

KONIK
(... - ...)
warsztatowiec

   
Edward KRAWCZYK
(1909 - 1990)
technik
Stanis�aw KROWACKI
(... - ...)
kierownik biura warsztatowego
Miros�aw KRUSZY�SKI
(... - ...)
konstruktor

Janusz KUKUCKI
(1915 - 2003)
konstruktor

  Stanislaw Rogalski  
Stefan LACHKY
(1891 - 1965)
majster stolarski
LIPIEC
(... - ...)
warsztatowiec
Eugenia LIROWA
(... - ...)
sekretarka Do�wiadczalnych Warsztat�w Lotniczych
Rudolf MACKE
(... - ...)
konstruktor
 
Aleksander Onoszko
Klemens MADANY
(1907 - 1981)
mechanik

Henryk MILLICER
(1915 - 1996)
konstruktor

Aleksander ONOSZKO
(1910 - 1994)
pilot do�wiadczalny

Leszek OSTOJA-OWSIANY
(1919 - 2008)
�lusarz
  Eugeniusz Przysiecki Stanislaw Rogalski

Wanda PERETIATKOWICZ
(1897 - 1978)
sekretarka
Eugeniusz PRZYSIECKI
(1910 - 1943)
pilot do�wiadczalny
Stanis�aw ROGALSKI
(1904 - 1976)
konstruktor

W�adys�aw SKURA
(... - ...)
pracownik fizyczny

     
Stanis�aw SOKO�OWSKI
(1904 - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SPRZEDNICKI
(... - ...)
technik
SREBRZY�SKI
(... - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SUPRYN
(... - ...)
pracownik fizyczny
   

Jerzy Wedrychowski

Zbigniew SZELISKI
(1900 - 1965)
prokurent
Henryk TOMASZEWSKI
(... - ...)
konstruktor
TYMI�SKI
(... - ...)
kierownik tapicerni

Jerzy W�DRYCHOWSKI
(1902 - 1961)
dyrektor Do�wiadczalnych Warsztat�w Lotniczych

Stanislaw Wigura Bronislaw Zurakowski

 

 
Stanis�aw WIGURA
(1901 - 1932)
konstruktor
Bronis�aw �URAKOWSKI
(1911 - 2009)
konstruktor

 

PRODUKCJA SAMOLOT�W I SZYBOWC�W:

  
1923 - 1932

1933 - 1934

1935 - 1936

1937

1938

1939

Wykaz prototyp�w

 

HISTORIA WARSZTAT�W:

  
W Sekcji Lotniczej Ko�a Mechanik�w Politechniki Warszawskiej

Na Ok�ciu

Rozkwit, sukcesy i upadki

Niespe�nione plany

Wojna

W Turcji

Wojenne straty

 

BIBLIOGRAFIA:

 

praca zbiorowa - Pi�tnastolecie LOPP, wydanie specjalne, Zarz�d G��wny LOPP, Warszawa 1938
praca zbiorowa - Warszawa we wrze�niu 1939 roku - Obrona i �ycie codzienne, wydanie I, Rytm, Warszawa 2004
Berkowicz Magdalena - Stefania Wojtulanis-Karpi�ska "Aviomama", wydanie I, ZP Grupa, Warszawa 2009
Chorzewski Kazimierz - Z dawnych lot�w, wydanie I, MON, Warszawa 1975
Cynk Jerzy B. - Polskie lotnictwo my�liwskie w boju wrze�niowym, wydanie I, AJ Press, Gda�sk 2000
Damsz Jerzy - Lwowskie Puchacze - wspomnienia lotnika, wydanie I, Znak, Krak�w 1989
Dul�ba Leszek, Glass Andrzej - Samoloty RWD, wydanie I, WKi�, Warszawa 1983
Glass Andrzej, Chwa�czyk Tadeusz - Samoloty PWS, wydanie I, WKi�, Warszawa 1990
Glass Andrzej - Wrze�niowe straty, wydanie I, Mirage, Warszawa 2001
Glass Andrzej - Antoni Kocjan szybowce i walka z broni� "V", wydanie I, MLP, Krak�w 2002
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom I, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2004
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom II, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2007
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom III, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2008
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopa�ski - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 1, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2009
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopa�ski - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 2, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2011

Glass Andrzej, Wo�niak Piotr - Samolot turystyczny RWD-13, wydanie I, MLP, Krak�w 2004
Gretzyngier Robert, Matusiak Wojtek, W�jcik Waldemar, Zieli�ski J�zef - Ku czci poleg�ych lotnik�w 1939 - 1945, wydanie I, Altair, Warszawa 2006
Janczak Andrzej R. - Przez ciemni� nocy, wydanie I, Redakcja Przegl�du WLiOP, Pozna� 1997
J�drzejewski Jerzy - Polscy piloci do�wiadczalni, wydanie I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2014
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom I, wydanie I, VEDA, Warszawa 1996
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom II, wydanie I, VEDA, Warszawa 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom IV, wydanie I, VEDA, Warszawa 1999
K�dzierski Janusz - Z kabiny obserwatora, wydanie II, MON, Watszawa 1975
Kochanowski Marek - Historia Aeroklubu Gda�skiego, wydanie I, Gda�sk 1999
Krzy�an Marian - Mi�dzynarodowe turnieje lotnicze 1929 - 1934, wydanie I, WKi�, Warszawa 1988
�ozi�scy Maja i Jan - Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, wydanie I, Tenten, Warszawa 1994
Malak Edward - Prototypy samolot�w bojowych, Polska 1936-1939, wydanie I, Uniwersytet Wroc�awski, Wroc�aw 1990
Meisner Janusz - �wirko i Wigura, wydanie II, Iskry, Warszawa 1965
Morga�a Andrzej - Samoloty wojskowe w Polsce 1924 - 1939, wydanie I, Bellona, Warszawa 2003
Olejko Andrzej - Szybowce nad Bieszczadami, wydanie I, Bosz, Lesko 1998
Onoszko Aleksander - Mimo wszystko lata�, wydanie I, Altair, Warszawa 1993
Prauss Stanis�aw - Z Zakopanego do Staglane, wydanie I, Zak�ad Narodowy im. Ossoli�skich, Wroc�aw 1996
Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia, wydanie I, WK�, Warszawa 1980
Schier Wac�aw - Challenge sukces RWD, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Solak Boles�aw Jan - Joga s�o�ca, wydanie I, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszk�w 1994
So�tyk Tadeusz - Dwa �ywio�y, dwie pasje, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
So�tyk Tadeusz - B��dy i do�wiadczenia w konstrukcjach lotniczych, wydanie I, WKi�, Warszawa 1986
Subotkin Wac�aw - Z kart historii polskiego lotnictwa, wydanie I, KAW, Szczecin 1985
Zielezi�ski J�zef - Wszystko ju� by�o ..., wydanie I, Przegl�d Lotniczy / Aviation Revue, Warszawa 2003
�wirko Henryk - Zwyci�zca turnieju, wydanie I, Echo, Warszawa 2002